Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

18.12.2018
U prisustvu brojnih zvanica Veterinarski zavod Subotica je 13. decembra svečano obeležio kraj poslovne godine, ali i 97 godina postojanja i rada. Predstavljeni su ostvareni rezultati u 2018. godini,...