Hrana za živinu

Naziv proizvoda Namena proizvoda
Super za nosilje - SUPER SIVI Dopunska smeša za živinu
Tov ćurki 4 Potpune smeše za tov ćuraka
Ćurići 3 - Finišer Potpune smeše za tov ćuraka
Ćurići 2 - Grover Potpune smeše za tov ćuraka
Ćurići 1 - Starter Potpune smeše za tov ćuraka
Koke nosilje 2 Potpuna smeša za koke nosilje
Koke nosilje 1 Potpuna smeša za koke nosilje
Super za piliće - SUPER ŽUTI Dopunska smeša za živinu
Pilići 3 - Finišer Potpuna smeša za tov brojlera
Pilići 2 - Grover Potpuna smeša za tov brojlera
Pilići 1 - Starter Potpuna smeša za tov brojlera