Sredstva za deratizaciju

Naziv proizvoda Namena proizvoda
SURADIOLON RASTRESIT MAMAK Sredstvo za uništavanje miševa i pacova i drugih štetnih glodara
SURADIOLON ZRNA Sredstvo za uništavanje miševa i pacova i drugih štetnih glodara (bromadiolon)
SURADIOLON PELETE Sredstvo za uništavanje miševa i pacova i drugih štetnih glodara (bromadiolon)
SURADIOLON BRIKETI Sredstvo za uništavanje miševa i pacova i drugih štetnih glodara (bromadiolon)